Tiestön ja metsäteiden parannus

Tie ja Metsänparannus suorittaa, suunnittelee, valvoo sekä palvelee kaikissa teiden pitoon liittyvissä asioissa ja tekee kunnostus- ja perusparannustöitä.

  • Yksityis- ja metsäteiden perusparannuksien suunnittelu ja toteutus avustuksineen
  • Avaimet käteen periaatteella, avustuksineen
  • METKA (ent.Kemera) hankkeet
  • ELY-Keskuksen rahoittamat hankkeet
  • Kuntien ja kaupunkien avustukset

Yleensä uuden rakennettavan tien tai jo olemassa olevan tien perusparannus hankkeiden ensimmäinen edellytys on, että tien osakkaat saavat käyttöönsä avustusta tielle tehtäviin töihin. Tie ja Metsänparannus järjestää ja hakee kuntien ja kaupunkien myöntämät avustukset, sekä kaikki muut mahdolliset avustukset. Ely-keskuksen tuki on tällä hetkellä 70 % tiehankkeisiin ja siltahankkeisiin 85%. METKA-tuet ovat 70 % kustannuksista tienperusparannuksissa ja 30% uusissa rakennettavissa teissä. Tuet eroavat pääasiassa toisistaan siten, että Ely-keskuksen tuki on tiekunnille ja tuki maksetaan arvonlisäverolliseen kustannukseen siten että arvonlisäveroa ei voi vähentää erikseen ja Metka tuki maksetaan suoraan maanomistajalle arvonlisäverottomaan summaan ja maanomistaja saa arvonlisäverollisen kustannuksen.

Tielle myönnettävillä avustuksilla on merkittävä kustannuksia pienentävä vaikutus hankkeissa tien osakkaille, mitkä kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Esim. normaalissa metsätien perusparannuksessa kaikkiin kustannuksiin saa avustusta 70% ja tämä loppu 30% jaetaan tieyksiköiden mukaan tien osakkaille, jolloin yhden osakkaan kustannukset jäävät yleensä yllättävän pieneksi suhteutettuna siihen mitä etuja ja käytettävyyttä parannettu tie tuo suhteessa vanhaan ennen perusparannusta olevaan tiehen. Lisäksi perusparannusmenot ovat verovähennys kelpoisia kuluja, jolloin verovähennyksen jälkeen todellinen kustannus jää usein lähelle nollaa.

Tie Ja Metsänparannuksen henkilöstöllä on myös omia metsätiloja aktiivisessa hoidossa ja olemme mm. näiltä tiloilta saaduilla kokemuksilla ja erilaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin osallistuen hankkineet ammattitaitoa palvella asiakkaitamme mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja kannattavimman tuloksen saavuttamiseksi.

Esittelemme mielellämme tien perusparannuskohteita kiinnostuneille paikanpäällä ja kerromme eri mahdollisuuksista.

Ota yhteyttä