Tiestön ja metsäteiden parannus

Tie ja Metsänparannus suorittaa, suunnittelee, valvoo sekä palvelee kaikissa teiden pitoon liittyvissä asioissa ja tekee kunnostus- ja perusparannustöitä.

  • Yksityis- ja metsäteiden perusparannuksien suunnittelu ja toteutus avustuksineen
  • Avaimet käteen periaatteella, avustuksineen
  • Kemera-hankkeet
  • ELY-Keskuksen rahoittamat hankkeet
  • Kuntien ja kaupunkien avustukset

Tie ja Metsänparannus hoitaa myös mahdollisesti saatavat kunnanavustukset, ja kaikki muut mahdolliset avustukset (jotka voivat olla jopa 80 % kustannuksista erilaisissa tiellä tehtävistä töistä), sekä metsätalouden Kemera-tuet (50-60 % kustannuksista).

Tie Ja Metsänparannuksen henkilöstöllä on myös omia metsätiloja aktiivisessa hoidossa ja olemme mm. näiltä tiloilta saaduilla kokemuksilla ja erilaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin osallistuen hankkineet ammattitaitoa palvella asiakkaitamme mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja kannattavimman tuloksen saavuttamiseksi.

Esittelemme mielellämme tien perusparannuskohteita kiinnostuneille paikanpäällä ja kerromme eri mahdollisuuksista.

Ota yhteyttä