Yksityistien perusparannus

Hyvätkin tiet kaipaavat päivitystä kuljetusmäärien, painojen ja liikenteen noustessa. Suomessa yksityisteitä on 330 000 km, jotka jakaantuvat pysyvän asuntojenteihin, metsäteihin ja muihin autolla ajo kelpoisiin metsä- ja mökkiteihin. Yksityisteitä on noin 80% suomen tiestöstä. yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Yksityisteitä ovat ne tiet, jotka eivät ole yleisiä teitä, katuja tai kaavateitä. Yksityistietä hoidetaan ja yksityisteiden perusparannuksista päätetään tieosakkaiden kesken. Viime aikoina etenkin puutavara-autojen kokojen noustessa on monella yksityistiellä tehty päätös vastata nykyisin kuljetushaasteisiin tekemällä tielle perusparannus. Yksityistien perusparannus on noussut myös esille, kun liikennemäärät, tien käytön lisäys tai esimerkiksi yritystoiminta tien varrella lisääntyy ja tarvitaan nykyistä parempaa tietä. Tavallisesti yksityistien perusparannus käsittää tien kuivatuksen parantamista, jolloin tielle tehdään tarvittavat uudet rummut ja parannetaan vanhoja ojia vesien johtamiseksi pois tieltä. Perusparannuksen yhteydessä myös tien heikoimmat kohdat vahvistetaan paremman kantavuuden saavuttamiseksi, yleensä geo vahvisteilla kuten suodatinkankailla ja lisäämällä karkeaa mursketta tien runkoon, joissain tapauksissa myös massanvaihto, eli hienojakoinen tien rungossa oleva kerros poistetaan ja korvataan kallio murskeella tai louheella. Yksityistien perusparannuksessa entistä useammin pitää huomioida myös asuinliikenteen, etenkin maatilojen ja yritysten kasvaneet kuljetusmäärät ja käyttötarve, tällöin voidaan yksityistien perusparantamisen yhteydessä tehdä myös tien oikaisuja tai siirtää tiealue pois pihapiiristä.

Yksityistien perusparannus on investointi tulevaisuuteen

Yksityistien perusparannus on aina mittava ja merkittävä investointi tulevaisuuteen. Yksityistien perusparannuksen jälkeen tie kestää lisääntyvää liikennettä, raskaampia kuormia, sekä ympärivuotista liikennettä. Perusparannuksen hinta riippuu paljon aiemmasta tien luonteesta ja siitä millainen tien halutaan olevan jatkossa. Yksityistien perusparannukseen on saatavissa valtion avustuksia, esim Kestävän metsätalouden rahoitusta (Kemera). Ely-keskukselta on mahdollisuus myös anoa avustusta ja useimmat kunnat ja kaupungit tukevat myös perusparannuksia. Yksityistien perusparannuksen myötä tilat ja kiinteistöt kunnollisen tien varressa saavat aivan uuden merkityksen, koska tie on ensimmäinen asia, mitä tarvitaan aina. Ei ole olemassa yhtään tarpeetonta tietä tai tarpeetonta yksityistien perusparannusta. Aina investoinnit maksavat, joskus aika paljonkin, mutta sijoitus tulevaan kannattaa aina. Tien perusparannuksen lähtemisen liikkeelle voi aloittaa vaikkapa tiekunnan kokouksessa, ottamalla yhteyttä tieisännöitsijään tai vaikkapa kysymällä vinkkiä naapuritiekunnalta miten he tekivät perusparannuksen tiellensä. Tänä päivänä tarvitaan kunnollisia teitä, puutavaran liikkumiseen, asuntoihin pääsemiseen eri kulkuneuvoilla, niin loka- kuin jäteautoillakin ympäri vuoden, jo kesämökin rakennusvaiheessa tarvitaan kunnollista tietä kun rakennusmateriaalit tulevat paikalle eikä vähäpätöistä ole hälytysajoneuvojen kuten ambulanssien tai paloautojenkan pääsy kunnollista tietä pitkin kiinteistölle. Tie Ja Metsänparannus on erikoistunut yksityisteiden hoitoon ja perusparannuksen tekoon. Toimimme asiakaslähtöisesti, nopealla aikataululla ja ennen kaikkea kustannustehokkaasti. Suoritamme niin isot kuin pienetkin työt ja haasteet ammattitaidolla.