Tieisännöinti

Yleistietoa

Suomessa tieisännöinti toteutetaan Suomen tieyhdistyksen koulutettujen ammattilaisten toimesta, mitkä myös ylläpitävät ammattitaitoaan vuosittain järjestettävillä tieisännöitsijöiden koulutuspäivillä. Tieisännöitsijöitä on koulutettu vuosien mittaan noin 300 kpl hoitamaan Suomen 50 000 eri yksityistietä, joista kertyy noin 330 000 km erilaista tiekilometriä vastaten noin 80% Suomen tieverkosta. Tieisännöinti on suurimmalle osalle koulutuksen käyneistä tienhoidon ammattilaisista päätoiminen työ, kun taas toiset suorittavat tieisännöintiä muiden ammattiensa tueksi. Tieisännöinti eli TIKO- koulutuksen läpäissyt henkilö on ammattilainen, joilla on tien hoidon ja hallinnon vankka ammattitaito, sekä jatkuvan työn kautta kokemuksen tuoma varmuus. Tieisännöitsijöistä osa on edelleen kouluttautunut lisää mm tien perusparannusten tekoon tai siltojen erityisosaajiksi. Tieisännöitsijä toimii aina teiden ja tiekuntien hyväksi. Hankalatkin asiat yleensä saadaan ratkottua, jolloin turvallinen ja asianmukainen tienkäyttö tienosakkailla helpottuu. Tieisännöitsijän ammattitaito korostuu yksityistielainsäädännön tuntemisella, jolloin mahdolliset erimielisyydet ja tulkinta epäselvyydet saadaan selvitettyä ja asiat tulevat hoidettua lain edellyttämällä tavalla. Ammattimaisesti tehty tieisännöinti myös mahdollistaa tielle tehtävien hankintojen kilpailutuksen, jolloin esimerkiksi tielle tuleva murske on oikeanlaista, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Tieisännöitsijän tekemällä kilpailutuksella saadaan esimerkiksi materiaalit hoidettua samalla kertaa usealle eri tiekunnalle, joka on kaikkien etu.

Tieisännöinti – tiekunnat ja yksityistiet

Tiekunnille ja yksityisteille on saatavissa yleensä kuntien ja kaupunkien avustuksia kunnossapitoon, joissain tapauksissa avustusta maksetaan myös perusparannukseen. Perusparannukseen on saatavissa myös valtion eri organisaatioiden tukia, joista tieisännöitsijä tietää ja osaa tarvittaessa myös kertoa lisää. Tieisännöitsijän palveluita voivat käyttää kaikki henkilöt, yhteisöt ja yritykset tarpeen niin vaatiessa, esimerkiksi avustamassa tien osakasta/käyttäjää tai tiehoitokuntaa niin käytännön kuin hallinnonkin osalta. Tieisännöitsijä voi olla vaikka tiekokouksessa puolueettomana asiantuntijana tai kertomassa oman ammatillisen näkemyksensä eri asioihin. Usein osaava tieisännöitsijä hoitaakin koko paketin kerralla edustaen kaikkia tien osakkaita hoitaen tietä ja hallinnointia niin kuin osakkaat ovat tarpeelliseksi nähneet tuoden samalla oman ammattitaitonsa tien käyttäjien iloksi kohti parempia liikenneyhteyksiä. Tie Ja Metsänparannuksen suorittama tieisännöinti tehdään vuosien kokemuksella ja taidolla. Tieisännöinnissä tiekunnan edut ovat ammattitaitoisen ja kustannustehokkaan tienhoidon tasossa. Asiat tulevat sovitusti ja ajallaan hoidettua, osakkaiden väliset riidat ja kaunat hälvenevät, kun ulkopuolinen taho tulee hoitamaan asiat. Tieisännöitsijä pitää huolen myös siitä, että sovitut tiemaksut tulevat kerättyä ja maksut hoituvat oikeudenmukaisesti voimassaolevan tieyksikkölaskelman mukaisesti.

Tieisännöinti ja tiekokoukset

Tien käyttäjien tärkein asia on yleensä vuosittain pidettävä tiekunnan kokous, jossa asioista päätetään. On erittäin tärkeää, että näihin kokouksiin asiat on huolella valmisteltu ja ajateltu tarvittavia toimia ja asioita seuraavalle vuodelle, tarvittaessa pidemmällekin. Näin tiekokouksista tulee selkeitä, tehdään päätöksiä tulevasta ja saadaan asiat hoitumaan halutulla tavalla. Silloin kun tieisännöitsijä hoitaa asiat valmiiksi, tiekokouksetkin voivat olla kiinnostavia ja rakentavia. Tien osakkaille jää arvostelun riemu ja päätäntävalta, kyllä tieisännöitsijä hoitaa loput. Kannattaa siis ottaa yhteyttä Tie Ja Metsänparannukseen ja katsotaan miten tieisännöitsijä voi parhaiten auttaa ja palvella Teitä.

 

Yksityisteiden tieisännöitsijäpalvelut ammattitaidolla vuosien kokemuksella: hoidamme useita teitä kokonaisvaltaisesti.

 • Tiekunnan toimitsijamiehenä tai hoitokunnan asiantuntijana oleminen
 • Puheenjohtajan ja sihteerin tehtävät
 • Kokousjärjestelyt
 • Kirjanpito
 • Avustuksien ja tukien haut
 • Tiemaksujen maksatus ja perintä
 • Tieyksiköinti ja käyttömaksulaskelmat
 • Tiekuntien neuvontapalvelut
 • Yksityistietoimitusten valmistelut ja haut
 • Avustusasioiden valmistelut
 • Koulutus, luennointi
 • Teiden kuntoinventoinnit
 • Riita-asiat
 • Kustannusarvioiden laadinta kaikkiin tiellä tehtäviin töihin
 • Töiden urakointi ja valvonta
 • Urakoitsijoiden kilpailuttaminen ja järjestäminen hankkeille
 • Sorastukset myös siirrettävillä murskaimilla paikan päällä

Ota yhteyttä